Kanithia

1973 Kanithia
Oil on Canvas
40 x 30 inches / 101.6 x 76.2 cm
Private Collection